FÖRETAGET VILANDE

ÅTER SNARAST

VI GÖR SOM NI

SIMMAR, DYKER, NJUTER

ÖPPETTIDER

TEMPORÄRT STÄNGT

Mätutrustning vattenvärde

Var nogrann med vattenvärden

Det är av yttersta vikt att noggrant övervaka och justera vattenvärdet i både spabad och pooler. Att upprätthålla rätt vattenvärde bidrar till en ren och hälsosam miljö, samtidigt som det skyddar utrustningen från onödigt slitage och korrosion.

En av de viktigaste faktorerna att övervaka är pH-värdet i vattnet. Ett idealiskt pH-värde ligger mellan 7,2 och 7,6. Om pH-värdet är för lågt kan det orsaka irritation i ögonen och huden, medan ett för högt pH-värde kan leda till att klor blir mindre effektivt och att kalkavlagringar bildas på ytor och utrustning. Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera pH-värdet och justera det vid behov.

Förutom pH-värdet är det också viktigt att övervaka klor- och bromnivåerna i spabadet eller poolen. Dessa kemikalier fungerar som desinfektionsmedel och hjälper till att hålla vattnet rent och fritt från bakterier och alger. Genom att säkerställa att klor- eller bromnivåerna ligger inom de rekommenderade gränserna kan du förhindra hälsoproblem och säkerställa en trevlig badupplevelse.

Effektiv övervakning av vattenvärden

För att enkelt och effektivt övervaka vattenvärdet i ditt spabad eller pool rekommenderar vi att använda vårt sortiment av mätutrustning. Vi erbjuder både digitala och analoga mätinstrument som hjälper dig att snabbt och exakt mäta pH-, klor- och bromnivåerna i vattnet. Digitala mätare ger snabba och precisa avläsningar, medan analoga mätare, såsom teststickor eller flytande testkit, är enkla att använda och ger pålitliga resultat.

Att investera i en högkvalitativ mätutrustning är en viktig del av att underhålla ditt spabad eller pool, eftersom det ger dig den information du behöver för att justera vattenvärdet på rätt sätt. Genom att regelbundet kontrollera och justera vattenvärdet kan du säkerställa att ditt spabad eller pool är en ren, säker och hälsosam plats att njuta av.

Kom ihåg att det är viktigt att använda rätt kemikalier och att följa tillverkarens anvisningar när du justerar vattenvärdet i ditt spabad eller pool. Genom att göra detta kommer du att skydda din investering, förbättra din badupplevelse och förlänga livslängden på din utrustning.

8 steg för att uppnå optimal vattenkvalitet

Att ha kristallklart och rent vatten i ditt spabad är inte bara visuellt tilltalande, det indikerar också att vattnet är i gott skick och har korrekta värden. Att uppnå utmärkt vattenkvalitet behöver inte vara tidskrävande om man följer rätt procedurer. Här är vår 8-stegs guide för att få det perfekta badvattnet:

8-stegs guide:

 1. Mät pH-värdet varje vecka och justera vid behov (idealvärde: 7,2).
 2. Mät brom- eller klorvärdena efter varje bad eller varje vecka.
 3. Tillsätt klortabletter för spabad efter varje bad eller varje vecka för att upprätthålla rätt koncentration.
 4. Se till att alltid duscha innan du badar för att minska föroreningar och göra vattnet lättare att underhålla.
 5. Rengör spabadets filter minst en gång i månaden.
 6. Byt vatten var 2-4 gånger per år, beroende på hur ofta spabadet används.
 7. Använd Rena Rör 2-4 gånger per år, helst i samband med vattenbytet.
 8. Ha alltid en UV-C lampa som är aktiv. Den ska bytas ut årligen.

Följ dessa steg konsekvent för att säkerställa en utmärkt vattenkvalitet i ditt spabad.

Tabell idealvärden

Idealvärden för spabad

ParameterIdealGodkänt
pH-värde7.27.2-7.6 
Brom*4 ppm4-6 ppm
Fritt klor*1 ppm1-3 ppm
Totalt klor*1 ppm1-3 ppm
Bundet klor*0 ppmmax 0.5 ppm
Alkalinitet120 ppm80-160 ppm
Kalkhårdhet200 ppm200-400 ppm
Cyanursyra0 ppmmax 50 ppm

*Mät brom- eller klorhalt beroende på vilken metod du använder. 

Att uppnå kristallklart vatten

Att uppnå kristallklart och rent vatten i ditt spabad är inte bara estetiskt tilltalande utan det indikerar också att vattnet är i bra skick och har de rätta värdena. Att upprätthålla hög vattenkvalitet behöver inte vara tidskrävande om man följer korrekta rutiner. Här är vår förlängda 8-stegs guide för att uppnå det perfekta badvattnet i ditt spabad:

 1. Mät pH-värdet varje vecka och justera vid behov för att uppnå det optimala värdet av 7,2.
 2. Mät brom- eller klorvärdena efter varje bad eller veckovis, beroende på hur ofta spabadet används.
 3. Tillsätt klortabletter eller andra desinfektionsmedel för spabad efter varje bad eller veckovis för att upprätthålla rätt koncentration.
 4. Se till att alltid duscha innan du badar för att minska föroreningar och göra vattnet enklare att underhålla.
 5. Rengör spabadets filter regelbundet, minst en gång i månaden, för att säkerställa att det fungerar effektivt.
 6. Byt vatten i spabadet var 2-4 gånger per år, beroende på hur ofta det används och kvaliteten på vattnet.
 7. Använd rengöringsprodukter, såsom Rena Rör, 2-4 gånger per år, helst i samband med vattenbytet, för att rengöra rören och förhindra ansamling av smuts.
 8. Följ dessa steg konsekvent för att säkerställa en utmärkt vattenkvalitet i ditt spabad och för att njuta av en härlig och avkopplande badupplevelse.

Genom att följa dessa steg kan du enkelt upprätthålla en hög vattenkvalitet och förlänga livslängden på ditt spabad. Regelbunden vård av spabadet förbättrar inte bara utseendet utan det säkerställer också att spabadet förblir en säker och hälsosam plats för dig och din familj att njuta av.